Kardiovaskulární nemoci

úsměv to řekne za Vás

Onemocnění srdce a cév jsou nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích včetně České republiky. K jejich rozvoji přispívá celá řada faktorů, z nichž mnohé lze ovlivnit s pomocí vhodné a pravidelné lékařské péče. Na klinice INTER MEDICO se zabýváme screeningem a prevencí různorodých rizik kardiovaskulárních onemocnění. Naši klienti a klientky mají k dispozici kompletní preventivní a průběžnou péči s pečlivě rozvrženým plánem prohlídek dle formy rizika, které se u nich vyskytuje. Využíváme nejmodernější diagnostické metody a v případech, kdy je to potřeba, nabídneme medikaci v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Kdy vyhledat angiologa

Na stav cév má vliv celá řada faktorů, jako je věk, pohlaví, kouření, hladina cholesterolu v krvi, krevní tlak. Tyto faktory by měl sledovat každý praktický lékař a v případě rizikové kombinace odkázat klienta na specializované vyšetření, což je cesta, kterou se do péče angiologa dostává pravděpodobně většina klientů. Doporučení praktického lékaře není podmínkou vyšetření na klinice INTER MEDICO. Obecně platí, že větší náchylnost ke kardiovaskulárním onemocněním mají muži starší 50 let, kuřáci, lidé s nedostatkem pohybu a lidé s vysokou hladinou cholesterolu v krvi. Svou roli hrají také genetické předpoklady, jiná onemocnění klienta a další faktory. S návštěvou angiologa byste rozhodně neměli váhat, pokud se u vás vyskytují či v minulosti vyskytla některá z níže jmenovaných kardiovaskulárních rizik.

Potíže s cévami – trombóza, tromboflebitida

Krevní sraženiny (trombózy) či sraženiny v žilách kombinované se zánětem povrchového žilního systému (tromboflebitida) jsou nejčastěji se vyskytujícími ohroženími pro kardiovaskulární systém. V jejich diagnostice a prevenci jejich rozvoje hraje klíčovou roli včasnost a pravidelnost. Náchylnost k tvorbě sraženin nebo žilních zánětů ovlivňuje řada faktorů, jejichž sledování je součástí vyšetření na angiologii. Důležitou součástí každého vyšetření jsou odběry krve a ultrazvukové vyšetření cév. V případě prokázané trombózy či zvýšené srážlivosti krve předepisujeme medikaci snižující srážlivost krve. Další vyšetření následuje dle stupně rozvoje trombózy po dvou až dvanácti týdnech po prvním. Zde kontrolujeme stav trombózy a na základě konzultace s klientem případně upravujeme léčbu.

Potíže s mozkovými tepnami

Ateroskleróza či jiné omezení tepen zásobujících mozek představuje velké riziko a klienti, u kterých se toto riziko vyskytuje, potřebují pravidelné sledování. Vyšetření sestává z anamnézy, detailní farmakologické anamnézy, ultrazvuku a v některých případech také neurologického vyšetření. Klientům poskytujeme poradenství s ohledem na aktuální rozsah kardiovaskulárního rizika. V případě rozsáhlejšího postižení tepen, které lze řešit operací, odkazujeme klienty na partnerské pracoviště. Podle stavu tepen docházejí klienti s tímto druhem rizika na kontroly v půlročních až tříletých intervalech.

Ischemická choroba dolních končetin

Klienti s ischemickou chorobou dolních končetin absolvují pravidelně klinické vyšetření končetin a vyšetření tzv. indexu kotníkových tlaků, který dává informaci o poměru arteriálních tlaků na horních a dolních končetinách. Stav cév zjišťujeme pomocí ultrazvukového vyšetření a součástí návštěvy je vedle anamnézy a farmakologické anamnézy také poradenství s ohledem na aktuální rozsah zdravotního rizika pro kardiovaskulární systém.

Aortální aneurysmata

U klientů s aortálním aneurysmatem (výdutí) monitorujeme stav aneurysmatu a hodnotíme, zda je zvladatelné konzervativní léčbou, nebo je potřeba klienta doporučit na operaci na partnerském pracovišti. Součástí vyšetření je anamnéza, farmakologické anamnéza, klinické vyšetření klienta, měření krevního tlaku a ultrazvukové vyšetření.

Můžete nám zavolat, zaslat SMS, poslat e-mail, nebo můžete vyplnit kontaktní formulář. Obratem se vám ozveme zpět.

Napište nám