Kornatění tepen

úsměv to řekne za Vás

Program prevence a screeningu kornatění tepen neboli aterosklerózy tvoří podstatnou část péče o klienty kliniky INTER MEDICO. Kornatění tepen je velmi rozšířené civilizační onemocnění. Pokud se u člověka rozvine, představuje velké zdravotní riziko a může vést až k úmrtí. Proces kornatění tepen začíná většinou již v mládí, s postupujícím věkem se zhoršuje a zdravotní problémy související s aterosklerózou se objeví nejčastěji ve věku kolem 50 až 60 let. Vedle dodržování zásad zdravého životního stylu jsou pravidelné preventivní prohlídky a screening a monitoring rizik zkušenými lékaři hlavní cestou, jak předejít zásadním komplikacím plynoucím z aterosklerózy. Za programem prevence aterosklerózy na klinice INTER MEDICO stojí zkušení cévní specialisté, kteří mají k dispozici špičkové přístrojové vybavení a používají nejmodernější a nejefektivnější diagnostické metody. Objednat se na vyšetření cév na klinice INTER MEDICO můžete i s diagnózou z jiného pracoviště. Máme krátké objednací časy a veškerý chod kliniky je uzpůsoben maximálnímu pohodlí našich klientů a klientek.

Objednat se

Rizika spojená s kornatěním tepen

Kornatění tepen vzniká ukládáním cholesterolových částic a zánětlivých buněk ve stěně tepen. Takto postižená tepna se zužuje, stává se méně průchozí a může se i zcela ucpat. To podle umístění zúžené či ucpané tepny v těle přináší různá zdravotní omezení a v některých případech způsobuje i smrt. Příznaky aterosklerózy pocítí postižená osoba obvykle až ve chvíli, kdy je v tepnách omezená průchodnost krve v důsledku zúžení.

Probíhá-li ateroskleróza v tepnách srdce, je největším rizikem vznik anginy pectoris nebo infarktu. Kromě toho může ateroskleróza srdečních tepen způsobovat dušnost, zrychlené dýchání a tep či bolest na hrudníku. Všechny tyto signály jsou důvodem k vyhledání lékaře a důkladné lékařské prohlídce.

Kornatění tepen zásobujících mozek může vést k mozkové mrtvici. Kromě toho se může projevit ochrnutím, bezvědomím, ztrátou řeči, psychickými změnami. Ateroskleróza v hrudní a břišní části aorty může být příčinou vzniku aneurysmatu neboli výduti. Dle svého rozsahu pak aneurysma omezuje funkčnost tepny a může vést až k jejímu prasknutí, což je akutní, život ohrožující stav. Kornatění v tepnách dolních končetin způsobuje tzv. ischemickou chorobu dolních končetin. Ta se projevuje bolestí končetin při pohybu či v klidu, pocity chladu, omezenou pohyblivostí a kulháním, v extrémních případech i odumíráním tkáně (gangrénou).

Program prevence a screeningu kornatěním tepen

Program prevence a screeningu kornatění tepen na klinice INTER MEDICO sestává z pravidelných lékařských prohlídek. Frekvence prohlídek závisí na zdravotním stavu klienta a na tom, jak velkému riziku aterosklerózy je vystaven. Součástí každého vyšetření je zevrubná anamnéza, farmakologická anamnéza, vyšetření ultrazvukem a odběr krve, jakož i informace o tom, jakých rizikových faktorů se vyvarovat, aby se stav nezhoršoval. Využíváme i dalších diagnostických metod, jejichž volba vždy závisí na zdravotním stavu konkrétního klienta. V případě, kdy klient potřebuje operaci, zprostředkujeme zákrok na partnerském pracovišti.

Můžete nám zavolat, zaslat SMS, poslat e-mail, nebo můžete vyplnit kontaktní formulář. Obratem se vám ozveme zpět.

Napište nám